سه‌شنبه، اردیبهشت ۱۷، ۱۳۹۸
هوای شعر
-------------------گلویم صحرای کلمات

گلویم سر درگم

سمت خالیِ شعر شب است.


مفهوم یکنواخت نگاهم را،

اگر رمز آبی بگیرد،

و به تعبیر متفاوتی

ازهمین اشیاء برسد،

یقینا

کلمات قدم زنان

دوش بدوش ماه

عبور را از شب می گیرند

و تا شعر،

همین کاغذ بی تاب را

قدم خواهند زد.


درصحرای گلویم غلغله ایست.
آذرکیانی

از کتاب " بی خیال " انتشارات " فصل پنجم " - 97
  
جمعه، اردیبهشت ۱۳، ۱۳۹۸


لطفا روی لینک زیر کلیک کنید
چهارشنبه، اردیبهشت ۱۱، ۱۳۹۸

روز جهانی کارگر مبارک
چهارشنبه، اردیبهشت ۰۴، ۱۳۹۸

در سی و دومین نمایشگاه کتاب تهران ( 4 الی 14 اردیبهشت) 

کتاب شعر " بی خیال " انتشارات " فصل پنجم " - 97

مصلی - شبستان - سالن 31 - انتشارات فصل پنجم


یکشنبه، فروردین ۲۵، ۱۳۹۸

ایام


روزها لباس و کفش می پوشند
عطر و اودکلن می زنند
و می روند


روزها عینک می زنند
عصا به  دست می گیرند
و می روند


روزها می روند
در خانه یی سرد
و سالیان دراز
در سکوت 
خاکستری می شوند

...

شب

--------
از کتاب "بی خیال " انتشارات " فصل پنجم " 97
جمعه، فروردین ۱۶، ۱۳۹۸

خدایا به کجای این شب تیره بیاویزم قبای ژنده ی خود را ؟


نیما یوشیج


دوشنبه، فروردین ۱۲، ۱۳۹۸


سیزده نوروز مبارک
---------------
هر زبان سبزه ی او ترجمان دیگری است
از خمیر خاکیان ، یکسر خبردارد بهارصائب تبریزی