شنبه، بهمن ۲۸، ۱۳۹۶

چهارشنبه، بهمن ۲۵، ۱۳۹۶

به امید روزی ، روزهایی که جسم و جان آدمی در سایه رفاه و آزادی به آرامش برسد  به عشق.

ولنتاین مبارک

دوشنبه، بهمن ۲۳، ۱۳۹۶

حیاط خانه ی ما تنهاست
حیاط خانه ی ما
 در انتظار بارش یک ابر ناشناس
خمیازه می کشد
و حوض خانه ی ما خالی ست
ستاره های کوچک بی تجربه
از ارتفاع درختان به خاک می افتد
و از میان پنجره های پریده رنگ خانه ماهی ها
شب ها صدای سرفه می آید
حیاط خانه ی ما تنهاست.


سالگرد درگذشت فروغ فرخزاد گرامی باد


شنبه، بهمن ۱۴، ۱۳۹۶

دوشنبه، بهمن ۰۹، ۱۳۹۶

تهران زیبا  


دوشنبه، دی ۲۵، ۱۳۹۶

تسلیت

...کشتی شکستگانیم

تسلیت

چهارشنبه، دی ۱۳، ۱۳۹۶


"شعر " پچ پچه " با صدای شاعر "آذر کیانی 


لطفا روی لینک زیر کلیک کنید