سه‌شنبه، مرداد ۲۴، ۱۳۹۶

"سکوت سرشار از ناگفته هاست"

مارگوت بیکل
ترجمه : احمد شاملو
آهنگ : بابک بیات
-------------
لطفا روی لینک زیر کلیک کنید

پنجشنبه، مرداد ۱۹، ۱۳۹۶

شنبه، مرداد ۱۴، ۱۳۹۶


چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست

حافظ

چهارشنبه، مرداد ۱۱، ۱۳۹۶

vincent bourilhon

چهارشنبه، مرداد ۰۴، ۱۳۹۶

دوشنبه، مرداد ۰۲، ۱۳۹۶

2 مرداد سالروز درگذشت " احمد شاملو " گرامی باد
---------------------------------------------------
جستن 
یافتن
و آنگاه
به اختیار برگزیدن
و از خویشتن خویش
بارویی پی افکندن -
اگر مرگ را از این همه ارزشی بیش تر باشد
حاشا حاشا که هرگز از مرگ هراسیده باشم.

احمد شاملو

جمعه، تیر ۳۰، ۱۳۹۶