دوشنبه، آذر ۲۰، ۱۳۹۶

چهارشنبه، آذر ۱۵، ۱۳۹۶

پنجشنبه، آذر ۰۹، ۱۳۹۶


لطفا روی لینک زیر کلیک کنید
جمعه، آذر ۰۳، ۱۳۹۶

Jacek Yerka


دوشنبه، آبان ۲۹، ۱۳۹۶

فکر می کنم ملت هایی قدرتمندند که آرامش دارند و آرامش تنها با رفاه و آزادی بدست می آید.
ملتی که آرامش دارد ، فکر می کند و درست  و نادرست را بخوبی تشخیص می دهد.
 نیرویی برتر از نیروی اندیشه ی مردم نیست.

سه‌شنبه، آبان ۲۳، ۱۳۹۶


تسلیت به مردم ایران، به کرمانشاه، سرپل ذهاب، قصرشیرین و روستاهای بسیار

"شعر با صدای شاعر" آذر کیانی


لطفا روی لینک زیر کلیک کنید


یکشنبه، آبان ۱۴، ۱۳۹۶


مژه برهم مزن تا نشکنی رنگ تماشا را

بیدل