دوشنبه، فروردین ۱۰، ۱۳۹۴

یکتا


نقاش: آذرکیانی
عنوان :یکتا
سال :1377 


جمعه، فروردین ۰۷، ۱۳۹۴این همه خوش ها ز دریایی ست ژرف
مولوی

پنجشنبه، اسفند ۲۸، ۱۳۹۳


سال نو مبارک


بهار آمد بیا تا داد عمر رفته بستانیم
به پای سرو آزادی سر و دستی برافشانیم

سایه

سه‌شنبه، اسفند ۲۶، ۱۳۹۳چهارشنبه سوری مبارک
سرخی من از تو، زردی تو از من

دوشنبه، اسفند ۲۵، ۱۳۹۳


بهار

---------
شکوفه های صورتم خواب بادام می بینند
چشمهایم را در بهار گم کرده ام
در این معبد سبز
هزار هزار چشم
از رویای درختان بالا رفته اند
و شکوفه های صورتم
خرد و خراب آواز همین نسیم
ململ نازک
گلبهی
که از شبنم گلو تر کرده است
در این معبد سبز
و انبوه درختان
.گم اند

گم ام 
در ورد شمیم جوانه ها
زیر شاخه های تر
.سرانگشتان ستایشگرم 

آذر کیانی
"از کتاب آماده ی چاپ"

http://www.asar.name/1986/04/blog-post.html

جمعه، اسفند ۲۲، ۱۳۹۳

RAFAL OLBINSKI

                                                               
                                                               RAFAL OLBINSKI 

پنجشنبه، اسفند ۲۱، ۱۳۹۳جویای راه خویش باش از این سان که منم
در تکاپوی انسان شدن

مارگوت بیکل
ترجمه :احمد شاملو
سه‌شنبه، اسفند ۱۹، ۱۳۹۳

هرکسی از ظن خود شد یار من
مولوی


دوشنبه، اسفند ۱۸، ۱۳۹۳گاه 
آنچه ما را به حقیقت می رساند
خود از آن عاری ست،
زیرا
تنها حقیقت است
که رهایی می بخشد.

مارگوت بیکل
ترجمه : شاملو 

جمعه، اسفند ۱۵، ۱۳۹۳

پنجشنبه، اسفند ۱۴، ۱۳۹۳

   هشت مارس روزجهانی زن مبارک

دوشنبه، اسفند ۱۱، ۱۳۹۳


خیلی نامعلومی ست که در هرچیز،انتظار می کشد
نه برجای ، که بر جان نگاه می کند تا نگذریم به بیهودگی از کنار


"شعر "گذشت "
 "از کتاب"روی آینه ام خم اش 


یکشنبه، اسفند ۱۰، ۱۳۹۳