جمعه، آذر ۰۴، ۱۳۹۰

نشر الکترونیک اثر منتشرکرد


روی آینه ام خم اش


آذر کیانی


http://www.asar.name/

پنجشنبه، مرداد ۲۷، ۱۳۹۰
ماه درخشان پائیزی

چنان که می بینی

من هم خوب خوب ام، متشکرم

می ستسو

برگردان :احمد شاملو

جمعه، اسفند ۰۶، ۱۳۸۹


ما در اندیشه ی آن کلیدیم. هریک نشسته به زندان خویش
تی اس الیوت


شنبه، بهمن ۳۰، ۱۳۸۹

یکشنبه، بهمن ۲۴، ۱۳۸۹

یاد و خاطره ی فروغ فرخزاد گرامی باد


ولنتاین مبارکشنبه، بهمن ۰۹، ۱۳۸۹
از این آدمی


دختر جوان در پارک کتاب می خواند

سبکبار و شاداب استآیا گل و سبزه و رودخانه در کتاب جاری ست؟

یا پای آدمی هنوز به آنجا نرسیده است؟

ازکتاب پلاژ مردگان شاد

شنبه، بهمن ۰۲، ۱۳۸۹

جناب آقای اکبری شروه درباره شعر امروز مصاحبه یی با بنده داشتند برای بخش گفتگوی سایت مرور
در اینجا ببینید

سه‌شنبه، دی ۱۴، ۱۳۸۹


پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفتحافظ