شنبه، بهمن ۱۰، ۱۳۹۴

شنبه، بهمن ۰۳، ۱۳۹۴


هدیه
------
من از نهایت شب حرف می زنم
من از نهایت تاریکی
و از نهایت شب حرف می زنم

اگر به خانه ی من آمدی
 برای من ای مهربان چراغ بیاور
و یک دریچه
که از آن ، به ازدحام کوچه ی خوشبخت بنگرم

فروغ فرخزادیکشنبه، دی ۲۷، ۱۳۹۴

یکشنبه، دی ۲۰، ۱۳۹۴

چهارشنبه، دی ۱۶، ۱۳۹۴اگر در رابطه مان ، شناخت از طرف مقابل مهم باشد ، متمرکز بودنِ روی خود! "فکر، گفتار، رفتار و کردارمان " کافی ست. شناخت بخودی خود اتفاق می افتد. کامل و شفاف . حتی شگفت انگیز.
دهن بینی تنها یک بیان دارد" که شعور کافی برای شناخت خود و به تبع آن شناخت دیگری نیست.

سه‌شنبه، دی ۱۵، ۱۳۹۴گره بر باد مزن گرچه به مراد رود
که این سخن به مثل باد با سلیمان گفت

حافظ
شنبه، دی ۱۲، ۱۳۹۴

https://www.youtube.com/watch?v=5-OLed2cVhE
                                                                              به لینک بالا برویم و برای لحظاتی تسلیم آرامش شویم